Īpašais piedāvājums

Izvēlies summu, piesakies un paspēj iecerēto! Saņem naudu tagad, atmaksu veic pa daļām. Pārliecinies šeit!

 

Īpašais piedāvājums

 

Pirmā naudas izņemšana: bez maksas, ja nauda nav izņemta, maksājumi nav jāveic
GPL (gada procentu likme): max 181.62%*

Aktivizācijas maksa: 0.01€
Kredītlīnijas summa: no 50€ līdz 3000€
Kredītlīnijas termiņš: līdz 24 mēnešiem

Darba laiks: darba dienās un brīvdienās 8:00-22:00
Vecuma ierobežojumi: no 18 līdz 70 gadiem

Īpašais piedāvājums izmēģini Kredītlīniju uz mēnesi, bet ja nebūsi apmierināts, 30 dienu laikā atsakies no tās un atmaksā pamatsummu BEZ PROCENTIEM.*

Aizdevuma atmaksas jāveic saskaņā ar atmaksas grafiku. Ja tiek kavēts maksājums, līgumsods 0.9% no kopējās kavēto maksājuma summas, par katru kavējuma dienu.

Saņemšanas laiks: 15 min
Licence: ir

Kredītlīnijas saņemšanas kārtība: reģistrācija > aktivizācijas maksa no sava bankas konta > kredīta pieteikums (internets) > atbilde sms > nauda bankas kontā

Īpašais piedāvājums - izmanto iespēju!
 

Kontakti: SIA IPF Digital Latvia, 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050, T. 8824, info@credit24.lv

Kredītlīnijas summa var būt no 50 līdz 3000 eiro un ir atmaksājama 24 mēnešu laikā. Lai pieteiktos kredītlīnijai nepieciešams mobilais tālrunis, e-pasta adrese un konts jebkurā bankā Latvijā.

Saņem īpašo piedāvājumu

Rekvizīti: Reģistrācijas numurs: 50003913651, PVN reģ.nr.: LV50003913651, banka: AS Swedbank, konta numurs: LV69HABA0551038011523


Kas var saņemt īpašo piedāvājumu

Nepieciešams atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • jābūt Latvijas Republikas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam ar beztermiņa atļauju vecumā no 18 līdz 70 gadiem;
 • nepieciešami regulāri ienākumi, kas ļautu atmaksāt aizdevumu;
 • nepieciešams konts kādā no Latvijas bankām, e-pasta adrese un aktīvs mobilā tālruņa pieslēgums;
 • nedrīkst būt nenokārtoti kavēti maksājumi par citiem kredītiem vai citas nenokārtotas parādsaistības.

Svarīgi

Izvērtē savas atmaksas iespējas un esi atbildīgs! Neaizņemies, ja tas nav nepieciešams! Pirms aizņemies, izlasi līguma noteikumus un jautājumu gadījumā sazinieties ar aizdevēju.

Atteikuma tiesības

Kredīta ņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā drīkst izmanot atteikuma tiesības un atkāpties no Kredītlīguma, vairāk informācijas skatīt šeit.

Kredītlīnija

Atjaunošanas politikas informācija

Kredīta ņēmējam nav iespējama kredīta atmaksas termiņa pagarināšana. Gadījumā, ja kredītlīnijas ņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda noteiktās saistības, aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām. Ja kredītlīnijas ņēmējs kavē atmaksas grafikā esošos noteiktos maksājuma termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām, tad aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma un pirms termiņa kredīta ņēmējam nekavējoties pieprasīt atmaksāt aizdevumu, līgumsodu, komisiju, procentus, kā arī aizdevējam nodarītos zaudējumus.

Informācija par soda sankcijām

Saistību neizpildes gadījumā var tikt uzsākts parāda piedziņas process, prasījuma tiesības nodotas trešajām personām, negatīvi ietekmējot Aizņēmēja kredītvēsturi un iespējams kredītreitingu, kas var būt par iemeslu pakalpojuma sniedzēja atteikumam. Maksājumu kavējumu gadījumā tiek aprēķināts līgumsods 0.9% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu.

GPL piemērs: Kredītlīnijas gada procentu likme ir 106.12%. GPL aprēķins ir balstīts uz pieņēmumu, ka līguma sākumā tiek izņemts maksimālais kredītlīnijas limits, kas tiek atmaksāts vienādos maksājumos 12 mēnešu laikā. GPL aprēķins ir balstīts uz visām ar produktu saistītajām procentu likmēm un ietver komisiju par konta apkalpošanu un naudas līdzekļu izmaksu.

Pakalpojuma cenrādis

 • Kredītlīnijas noformēšana: BEZMAKSAS
 • Konta apkalpošanas maksa: BEZMAKSAS
 • Komisija par pirmo naudas izmaksu: BEZMAKSAS
 • Komisija par naudas izmaksu: 4.95%
 • Aizdevuma likme mēnesī no 5.25%
 • Gada procentu likme no 106.12%
 • Maksājuma brīvdienas: 20€**

*Piedāvājums ir spēkā no 2016.gada 15.aprīļa līdz 31.augustam, pirmo reizi piesakoties pakalpojumiem, noslēdzot Kredītlīnijas līgumu, atsakoties no tā 30 dienu laikā pēc noslēgšanas un 30 dienu laikā pēc atteikšanās pilnībā atmaksājot izmantoto kredīta summu. Ja šajā termiņā kredīta summa netiek atmaksāta, tad līgums paliek spēkā un tiek piemērotas Kredītlīnijas līgumā noteiktās procentu likmes par visu kredīta izmantošanas termiņu.

**Pakalpojums pieejams tikai pēc pirmā rēķina apmaksas. To nevar izmantot biežāk kā reizi divos mēnešos un ja tiek kavēts maksājums.

to top